V roce 2012 byla realizována aktivita „Zhodnocení výsledku a efektu projektu“. Provedena byla fyzická kontrola 415 instalovaných budek, sledována byla obsazenost budek cílovým druhem sýcem rousným a dalšími (necílovými) druhy ptáků, příp. jinými druhy živočichů. V případě obsazených budek sýcem rousným byly provedeny další kontroly za účelem zjištění počtu vyvedených mláďat, pořizována byla fotodokumentace. V případě potřeby (např. lokální kůrovcová kalamita na lokalitě a následná těžba porostu apod.) byly vytěžené hnízdní budky přemístěny do jiných vhodných porostů na daném k.ú. a parcelním čísle. Budky po vyvedení mláďat byly vyčištěny. Data z výsledků kontrol budek jsou rozpracována v připojených tabulkách.

Podpora sýce rousného jako vrcholového predátora má v rámci biologické ochrany lesních kultur své nezastupitelné místo, neboť sýc rousný je (zejména) v letech gradace drobných savců (hraboše polního, myšice lesní a křovinné, norníka rudého) jejich významným predátorem. Při realizaci metody biologické ochrany lesa jsou pak ztráty na lesních sazenicích způsobované drobnými savci výrazně nižší a současně se snižuje nutnost aplikace rodenticidů na lesních i zemědělských kulturách.

VÝSLEDKY

Rok 2012 byl pro sýce rousného ve sledované oblasti spíše potravně podprůměrný, zaznamenáno bylo v budkách 9 hnízdících párů sýce rousného, což dokumentuje i relativní vzácnost této sovy ve sledované oblasti. Lokalizace hnízdících párů: Staré Město - 1 pár, Malá Morava - 1 pár, Zlaté Hory - 2 páry, Loučná nad Desnou - 5 párů. V oblasti Loučné nad Desnou došlo k hnízdění několika párů v relativní blízkosti mezi sebou, což svědčí o dobrých potravních podmínkách v této lokalitě. Sýc rousný vyvedl do přírody celkem 34 mláďat. V části budek hnízdili pěvci - sýkory, brhlík lesní, rehek zahradní, červenka obecná. Celková obsazenost hnízdních budek v roce 2012 byla 18,55 %. Prováděna byla údržba budek – čištění budek, opravy budek.

Zhodnocení hnízdní úspěšnost, počtu snesených vajec, vyvedených mláďat, průměrného počtu vajec na hnízdo, průměrného počtu mláďata na hnízdící a na úspěšně hnízdící pár je vyhodnoceno v tabulkové podobě.

Fotodokumentace byla provedena u budek č. 342, 347, 348, 361, 461, 814, 918. U budek č. 338, 922 byla mláďata již vyvedena a fotodokumentace zde tedy z tohoto důvodu provedena nebyla.

Přestože se jedná o první rok po ukončení instalace budek, realizované opatření lze hodnotit jako úspěšné.Více podrobností v přiloženém PDF souboru.
Lokalizace míst s instalovanými budkami pro sýce rousného na přehledné mapě.