V roce 1996 byla v ČR započata realizace projektu „Ochrana a podpora genofondu sovy pálené (Tyto alba) na Moravě“, v roce 1999 byl projekt dále rozšířen také do českých zemí. Realizace takto rozsáhlého projektu byla reakcí na prudký ústup sovy pálené ve všech regionech ČR, v některých oblastech až do jejího úplného vymizení (legislativou ČR je sova pálená chráněna jako silně ohrožený druh). Cílem projektu je nabídnout sově pálené náhradní hnízdiště – dostatečně prostorné a proti predátorům bezpečné hnízdní budky, které by zastavily trvající pokles početnosti. V ČR se následně během několika let do současnosti podařilo vyrobit a instalovat 3.242 budek do zemědělských farem, z menší části pak také do sakrálních objektů. Občanské sdružení TYTO z uvedeného počtu vyrobilo a instalovalo 2.438 budek. Hnízdními budkami jsou pokryty vhodné (nížinné) oblasti pro sovu pálenou a z části také výše položené oblasti pahorkatin. Důležitou součástí projektu je následná údržba budek. Každoročně probíhá kontrola obsazenosti budek, po vyvedení mláďat je z budek odstraňována vývržková drť, poškozené budky jsou opravovány, zničené budky nahrazovány novými a nevhodně instalované budky (po uzavření objektu, změny využívání objektu apod.) přemísťovány.

Během práce na realizaci projektu bylo doposud v terénu stráveno více než 50.000 hodin a najeto přes 500.000 kilometrů. Toto úsilí přineslo již na samém počátku své první plody. V roce 1998 zahnízdilo v budkách 61 párů sovy pálené, které vyvedly 454 mláďat. V roce 1999 hnízdilo v budkách již 96 párů sovy pálené a vyvedeno bylo (za nepříznivých potravních podmínek) 388 mláďat. V roce 2000 obsadilo budky 149 párů sovy pálené (dalších 8 párů hnízdilo mimo budky), které vyvedly 965 mláďat. V roce 2001 bylo prokázáno hnízdění již 413 párů a do přírody vyvedeno 2656! mláďat. Dalších 31 mláďat bylo přiloženo do hnízd v přírodě a 93 ptáků vypuštěno do přírody metodou volného letu. V tomto roce byl již projekt realizován na území asi 50 okresů ČR. V roce 2003 bylo prokázáno hnízdění celkem 337 párů sovy pálené, které vyvedly přibližně 1640 mláďat.

Během realizace projektu je naší snahou také osvětová činnost mezi zemědělci, zájemci jsou seznamování s biologií, příčinami ohrožení a možnostmi ochrany sovy pálené, při kroužkování mláďat jsou lidé seznamováni s významem této činnosti.

Bližší informace o výsledcích projektu a ochraně sovy pálené je možno se dozvědět na webových stránkách Skupiny pro ochranu a výzkum sovy pálené v ČR:
http://mujweb.cz/www/tyto/

Projekt finančně podpořily tyto organizace:

Ministerstvo životního prostředí
Department for Environment, Food and Rural Affairs, Europe Environment Division (GB)
Nadace Partnerství
Komunitní nadace Euroregionu Labe
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Liberecký kraj
Karlovarský kraj
Plzeňský kraj
Pardubický kraj
Ford Motor Company, s.r.o.
Město Frenštát pod Radhoštěm
Město Hlučín
Město Kralupy nad Vltavou
Město Mělník
Město Neratovice
Město Otrokovice
Město Studénka
Město Uničov
ÚVR ČSOP
Správa CHKO České středohoří
Správa CHKO Kokořínsko
Správa CHKO Křivoklátsko
Správa CHKO Moravský kras
MUDr. Rostislav Špaček
Vlastní prostředky o.s. TYTO
Okresní úřad Mělník
Okresní úřad Olomouc

Další formy podpory:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
středisko Brno
středisko Hradec Králové
středisko Olomouc
středisko Ostrava
středisko Praha
středisko Ústí nad Labem
Správa CHKO Pálava