Puštík obecný patří k pravidelně hnízdícím druhům našich lesních sov. Hnízdí od nížin až po pahorkatiny v lesích, remízech, městských parcích apod. Hnízdním výskytem je vázán na dostatek vhodných hnízdních dutin, kterých je ve většině kulturních lesů nedostatek. Proto je cílem námi realizovaných opatření hnízdní podpora puštíka obecného v kulturních lesích nížin a pahorkatin.
Pro puštíka vyrábíme a instalujeme plastové budky důsledně zabezpečené proti predaci kunou. Plastová budka je černá o objemu 50 l, výška budky 60 cm, průměr budky 34,5 cm, vletový otvor 14 cm. Budka je chráněna proti predaci (kunou) pozinkovaným, černě natřeným plechovým vikýřem nad a po stranách vletového otvoru. V interiéru budky pod vletovým otvorem je uchyceno nehoblované prkno umožňující zapadlým netopýrům bezpečné opuštění budky. Dno budky je opatřeno odtokovými otvory. Výstelku tvoří pšeničná sláma.

Pro puštíka obecného máme instalováno 480 budek na střední a severní Moravě v těchto regionech: lužní lesy kolem řeky Moravy od Napajedel, přes Záhlinice, Kroměříž, Chropyni až po Troubky, dále v Království u Grygova, v celé CHKO Litovelské Pomoraví, v pahorkatinách Nízkého a Hrubého Jeseníku, Zábřežské vrchoviny, Hostýnských vrchů, Tršické pahorkatiny, Drahanské vrchoviny. Jedná se o území bývalých okresů Blansko, Bruntál, Jeseník, Kroměříž, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk a Zlín.

Cílem našich aktivit je každoroční kontrola a údržba budek, jejich čištění, provádění základních oprav, v případě potřeby přemístění, výroba a reinstalace zničených budek. Zjišťovány jsou nidobiologické údaje, mláďata na hnízdech kroužkována.

Hnízdní podpora puštíka obecného jako vrcholového predátora má v rámci biologické ochrany lesních a zemědělských kultur (v okolí lesních porostů) své nezastupitelné místo, neboť puštík obecný je v letech gradace drobných savců (hraboše polního, myšice lesní a křovinné, norníka rudého) jejich významným predátorem. Při realizaci metody biologické ochrany lesa jsou ztráty na lesních sazenicích způsobované drobnými savci sníženy a současně se snižuje nutnost aplikace rodenticidů na lesních i zemědělských kulturách.

Projekt finančně podpořily tyto organizace:

Správa CHKO Litovelské Pomoraví
Lesy České republiky, s.p.
Statutární město Olomouc

Další formy podpory:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Olomouc

Text a foto: Karel Poprach

 Foto: Ochrana a podpora genofondu puštíka obecného na střední a severní Moravě